Ffynnon
Ffynon

Adar Gwylltion

Adar Gwylltion
TRCD003

Click on iconSound Clip to hear track
Click on the title to see song lyrics with English translations

Cliciwch ar yr eiconSound Clip er mwyn clywed trac
Cliciwch ar y teitl i weld y geiriau

Tracks:

 1. Sioned a Mamgu
 2. Cherries Sound Clip
 3. Llys Ifor Hael (The Court of Ivor the Generous)
 4. Iain's Reel
 5. Yr Adar Gwylltion (The Wild Birds)
 6. Jigiau naid: Cwrw Da, Facsen Felen, Bwced
 7. Llanw Chwant (Tide of Desire)
 8. En filant ma quenouille (Threading my spindle)
 9. Oer (Cold)
 10. Elen a’r Eos
 11. When he started the World
 12. Rheged
 13. Sept Marins (Seven Sailors)
 14. Breuddwyd (Dream)

Publisher: Recordiadau Taith Records

Elen a'r Eos

Eos fwyn pa fodd y gelli
Ar y gainc a llafar llon
Daro dant mor ber a melys
Pan fo pigyn dan dy fron?

Mae fy mhigyn innau’n boenus
Eto canu rydwyf fi
Cana dithau Elen dan dy bigyn
Ac nid cwyno am gael marw!

Gwneust i’m henaid gywileyddio
Dan dy gerydd Eos lon
Mynaf dechrau bywyd newydd
Gyda’r pigyn dan fy mron

Ar y helyg bu fy nhelyn
Yn grogedig amser maith
Os caf iachau fy mhigyn
Canu bellach fydd fy ngwaith

Tender nightingale, how do you
Sing so joyfully on the branch
Each note so pure and sweet
When there is a thorn in your breast?

My thorn is painful
Yet still do I sing
Sing Elen, in your pain
And do not complain of dying

You have shamed my spirit
With your rebuke gentle nightingale
I will begin a new life
With the thorn in my breast

My harp was on the hazel branch
Throttled for an age
If I can cure my thorn

Singing will be my work!


Tel: 01570 480818
ffynnon.org - Wed 15 Aug 2018 06:14:48