Ffynnon
Ffynon

Adar Gwylltion

Adar Gwylltion
TRCD003

Click on iconSound Clip to hear track
Click on the title to see song lyrics with English translations

Cliciwch ar yr eiconSound Clip er mwyn clywed trac
Cliciwch ar y teitl i weld y geiriau

Tracks:

 1. Sioned a Mamgu
 2. Cherries Sound Clip
 3. Llys Ifor Hael (The Court of Ivor the Generous)
 4. Iain's Reel
 5. Yr Adar Gwylltion (The Wild Birds)
 6. Jigiau naid: Cwrw Da, Facsen Felen, Bwced
 7. Llanw Chwant (Tide of Desire)
 8. En filant ma quenouille (Threading my spindle)
 9. Oer (Cold)
 10. Elen a’r Eos
 11. When he started the World
 12. Rheged
 13. Sept Marins (Seven Sailors)
 14. Breuddwyd (Dream)

Publisher: Recordiadau Taith Records

Llanw Chwant (Tide of Desire)

Fel mae’r glaw yn dod i’r paith
Ti’n troi y llwch yn flodau
Ond dwi’m eisiau bod yn caeth
Rwy’n rhedeg o’r cymylau

Fel mae’r gwawr yn dod i’r byd
Ti’n troi y nos yn olau
Deffra deffra deffra fi
Er mwyn gweld hyfrydwch y bore

Fel mae’r haul yn toddi’r rhew
Ti’n dod a gwres i’r ddaear
Twyma twyma twyma fi
O erbyn oerfel y gaeaf

Rwy’n gweld y môr teimladau
Rwy’n sefyll ar y graig
Rwy’n boddi yn y llanw
Mae’r llanw yn fy ngwaed

Fel mae’r tan yn llosgi’r grug
Fy mynwes wedi cynnu
Chwith y tan hyd at y ben
Does dim byd nawr i colli

As rain comes to the prairie
You turn the dust to flowers
But I’m afraid to be a slave
I’ll run from the showers

As dawn comes to the world
You turn the night to light
Waken, waken, waken me
To see the beauty of the morning

As the sun mentls the frost
You bring warmth to the land
Warm, warm, warm me
Against the cold of winter

I see the sea of feelings
I’m standing on the rock
I’m drowning in the tide
The tide that’s in my blood

As the fire burns the heather
My breast is kindled
Blow the fire up to the summit

There’s nothing to lose now


Tel: 01570 480818
ffynnon.org - Sun 20 Jan 2019 12:49:29