Ffynnon
Ffynon

Debatable Lands

Debatable Lands

Click on iconSound Clip to hear track
Click on the title to see song lyrics with English translations

Cliciwch ar yr eiconSound Clip er mwyn clywed trac
Cliciwch ar y teitl i weld y geiriau

Tracks:

 1. Jigiau naid: Cwrw da/Difyrrwch Gwyr Pendre
 2. Hiraeth Am Feirion (Longing For Meirionethshire)
 3. BlackwatersideSound Clip
 4. Y Bachgen Main (The Slender Lad)
 5. When I was in my prime
 6. Macedonian Tune
 7. The Cuckoo
 8. Catraeth
 9. A la cour du palais (At the Palace court)
 10. The wild wild sea
 11. En partant de la Rochelle (Leaving La Rochelle)
 12. Jigiau naid: Cadw Twmpath/Jig Owen
 13. Daeth neb yn ôl
 14. Billahi

Publisher: Barcud Coch Red Kite

Daeth neb yn ôl

A poem by Janet Dubé

Roedd pawb ar y traeth yn Aberdaugleddau
Yn oer ac yn wlyb yn y gwynt a'r glaw main
Fe lusgodd y llynges i ffwrdd fel cysgodion
A chefnfor mawr o'u blaen

Daeth neb yn ôl i adrodd y hanes
Neb ond y gwynt a ganodd y gân
Dim ond gwylanod a llygaid y gelyn
A welodd y morwyr yn llosgi mewn tân

Morgi o ddur yn cuddio mewn dyfnder
Ei arfau yn gas fel dant yn ei ben
Deffrodd o'i gwsg a chododd o'r gwaelod
I aros am aberth dan leuad y nen.

Yng nghanol y mor daeth taran a fflamau
Torpidos gwyllt yn rhuthro trwy'r dwr
A trist roedd y lladdfa gyffrous mewn tywyllwch
A trist roedd y byd mewn rhyfel a'u stwr

Rhy hwyr ger y harbwr mae'r mamau yn aros
Mae'r gwragedd yn aros heb wybod y gwir
Ond ymhell oddi yna dan môr y gorllewin
Gorweddant y meirw dan fedd gwyrdd y dwr

Amddifaid bychain ble gewch chi ddillad?
Ble yn y byd gewch chi arian i fyw?
O'r llywodraeth fe gewch geiniogau cysurus
I dalu am eich tadau sydd nawr gyda Duw.

Everyone was on the beach in Milford haven
Wet and cold in the wind a fine rain
The ships slipped away like shadows
The great sea before them

No-one came back
To tell the story
No-one but the wind to sing their song
Only gulls and the eye of the enemy
Saw the sailors burning in the fire

Iron shark hiding in the depths
Its arms cruel as teeth in it’s head
It woke from sleep and rose from the bottom
Waiting for a sacrifice under the heaven’s moon

In the middle of the sea came thunder and flames
Wild torpedoes rushing through the water
Sad the mad killing in the darkness
Sad the world in the noise of war

Too late at the harbour the mothers wait
Wives wait, not knowing the truth
But far from there in the western sea
Lie the dead beneath the green mead of the sea

Small orphans, where will you get clothes/
Where in the world will you get money to live?
From the government you’ll only get pennies for comfort
To pay for your fathers who are now with God

 


Tel: 01570 480818
ffynnon.org - Wed 15 Aug 2018 06:15:42