Ffynnon
Ffynon

Llongau

Llongau
TRCD00018

Click on iconSound Clip to hear track
Click on the title to see song lyrics with some English translations

Cliciwch ar yr eiconSound Clip er mwyn clywed trac
Cliciwch ar y teitl i weld y geiriau

Tracks:

 1. Dyma flwyddyn newydd etoSound Clip
 2. Y cadno a'r Ladi fawr benfelen
 3. Mari, Mari
 4. Parapet
 5. Gelynna
 6. Merch y Llyn
 7. He wishes for cloths of heaven (W B Yeats)
 8. Fwynlan o serch
 9. La bas dans la prairie
 10. Small victory
 11. Llongau Caernarfon
 12. Morforwyn
 13. No Language
 14. Dacw 'nghartref yn y golwg

Publisher: Recordiadau Taith Records

Llongau

Llongau Caernarfon

Dyn ifanc yw'r canwr sy'n awyddus i deithio, i gael gwaith ar un o'r llongau sy'n mynd â llechi gleision dan hwyliau gwynion i Iwerddon a Ffrainc.
The young man, keen for adventure, seeks work on the ships in Caernarfon harbour. Sailing to Ireland and France, they carry cargoes of blue slate under white sails. The tune was brought to Wales by Norwegian sailors:

Mae'r holl longau wrth y cei yn llwytho
Pam na chawn i fynd fel pawb i forio.
Dacw dair yn dechrau warpio
Ac am hwylio heno
Birkinhead, Bordo a Wiclo.'
Toc daw'r stemar bach i dowio
Golau gwyrdd ar waliau wrth fynd heibio.
Pedair llong wrth angor yn yr afon
Aros teit i fynd tan Gastell C'narfon
Dacw bedwar goleu melyn
A rhyw gwch ar gychwyn
Clywed swn y rhwyfau wedyn
Toc daw'r stemar bach i dowio
Goleu coch ar waliau wrth fynd heibio.
Llongau'n hwylio draw a llongau'n calyn
Heddiw, fory ac yfory wedyn
Mynd a'u llwyth o lechi gleision
Dan eu hwyliau gwynion
Rhai i Ffrainc a rhai i'r Werddon
O na chown i fynd ar f'union
Dros y môr a hwylion ôl i G'narfon.
Holaf ym mhob llong ar hyd yr harbwr
Oes 'na le i hogyn fynd yn llongwr
A chael spleinsio rhaff a rhiffio
A chael dysgu llywio
A chael mynd mewn cwch i sgwlio
O na chawn i fynd yn llongwr
A'r holl longau'n llwytho yn yr harbwr.
'All the ships are loading at the harbour
Why can't I go sailing like the others?
There are three-ships raising anchor
And will sail tonight
To Birkenhead, Bordeaux and Wicklow.
There's the tug boat, come to tow them
green lights on the walls as they are passing.
Four ships at anchor in the river
Keeping close to pass below Caernarfon castle
There are four yellow lights
And a boat is starting
Hear the sound of oars in water.
There's the tug boat, come to tow them
red lights on the walls as they are passing.
Ships are sailing out, the ships are leaving
Today, tomorrow and the days thereafter
Taking loads of the blue slate
Under their white sails
Some to France and some to Ireland.
Why can't I go, with the others
Sailing over seas, and back to C'narfon.
I'll ask at every ship down in the harbour
Can they take a boy to be a sailor?
Learn to tie the ropes and knot them?
And stand at the helm?
And scull out to the ships?
Oh why can't I, be a sailor
On the ships that load up in the harbour?'


Tel: 01570 480818
ffynnon.org - Wed 15 Aug 2018 06:14:23